Bc. Hana Bereňová

Master's thesis

Návrh pracovního sešitu pro výuku regionální geografie na gymnáziu

The design of workbook for teaching Regional Geography at secondary schools
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných pracovních sešitů ze zeměpisu pro základní školy. Byly vybrány pracovní sešity a pracovní učebnice, jejichž hlavním tématem je geografie České republiky nebo geografie místního regionu, a poté byly zkoumány z hlediska náročnosti a pestrosti úloh. Na základě poznatků z této analýzy byl pak sestaven návrh pracovního sešitu pro výuku regionální geografie …viac
Abstract:
This thesis deals with analysis of selected geography workbooks used in elementary schools. The corpus comprises workbooks and textbooks with focus on the geography of the Czech Republic or microregional geography in particular and the analysis was aimed primarily at the difficulty and variability of its exercises. As an outcome of this work, a draft of a secondary school geography workbook is proposed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedúci: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Eduard Pataki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta