Robert ZÁPOTOCKÝ

Bakalářská práce

Projekt - Návrh hraničního přechodu

Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení se statickým posouzením pro stavbu hraničního přechodu. Tento přechod se skládá z prostorů pro jeho zázemí a z přestřešení nad navrženou komunikací formou restauračního zařízení. Statické posouzení stavby je provedeno podle platných norem ČSN EN včetně jejich příloh. Tyto posouzení, vnitřní síly a deformace byly provedeny v programech …více
Abstract:
The theme od the bachelor´s thesis is the development od documentation for building permit with the static assessment for the construction on the border crossing. The building of the border crossing is designed of the space facilities and construction of roofing over the proposed road, which serves as a restaurant. A structural assessments of the building is done according to standards EN including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁPOTOCKÝ, Robert. Projekt - Návrh hraničního přechodu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/