Bc. Jan Ryška

Diplomová práce

Počítačové modelování interakcí lektinů a sacharidů

Computational modeling of lectin-saccharide interactions
Anotace:
Interakce mezi proteiny a sacharidy hrají klíčovou roli v mnoha biologických procesech jako je například odstraňování glykoproteinů z krevního oběhu, buněčné rozpoznávání, interakce buněk imunitního systému nebo nádorové bujení a tvorba metastáz. Tato práce zkoumá možnosti studia interakcí mezi lektiny a sacharidy pomocí metod molekulového modelování. Bylo zjištěno, že testované programy pro molekulové …více
Abstract:
Lectin-saccharide recognition is a crucial step in many biological processes such as clearance of glycoproteins from the circulatory system, cell-cell recognition, cell interactions in the immune system as well as pathological processes like metastasis. In this study, lectin-saccharide interactions were characterised by tools of molecular modeling such as molecular docking, molecular dynamics and binding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta