Julia KOLESNICHENKO

Bakalářská práce

Soči jako turistická destinace.

The city of Sochi as tourist destination.
Abstract:
This bachelor work describes the city of Sochi as a tourist destination. At first I'll give basic information about the resort and describe its brief history. Then I'll write about developed and developing forms of tourism in Sochi. The next part will be a description of organizations and government programs aimed at developing tourism in this city. The final chapters touch on the work of the Olympic …více
Abstract:
Tato bakalářské práce popisuje město Sochi jako turistickou destinaci. Nejdříve předložím základní informace o resortu a krátce popíšu jeho dějiny. Poté budu vyprávět o rozvinutých a rozvíjejících se druzích turismu v Sochi. Další častí se stane popis organizace a vladních programů, jejichž cílem je rozvoj cestovního ruchu v tomto městě. Poslední kapitoly práce budou pojednávat o tématu ZOH 2014: jejich …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLESNICHENKO, Julia. Soči jako turistická destinace.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština