Theses 

Organizační identita a narativní přístup – Bc. Anna Gazdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Bc. Anna Gazdová

Master's thesis

Organizační identita a narativní přístup

Organizational Identity and Narrative Approach

Anotácia: Práce je tvořena částí teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z odborné literatury věnující se narativní teorii a teorii organizační identity. Praktická část se věnuje sběru a analýze konkrétních narativů sesbíraných pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci jedné pobočky firmy Decathlon. Cílem práce je prozkoumat a srovnat identitu dané organizace a identitu jejích členů. Součástí práce je také popis metodologie, diskuze a doporučení pro praxi.

Abstract: The work consists of a two parts: theoretical and practical. The theoretical part is premised on professional literature dedicated to the narrative theory and the theory of organizational identity. The practical part is devoted to collecting and analysing specific personal narratives collected through semi-structured interviews with employees of one Decathlon branch. The aim of the work is to examine and compare the identity of the organisation and the identity of its members. The work includes also a description of methodology, discussion and recommendations for practice.

Kľúčové slová: organizační identita, narativní přístup, personální narativa, maloobchod, sport, organizational identity, narrative approach, personal narratives, retail

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 07:14, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz