Mgr. David Korček

Diplomová práce

Realizace práva na zaměstnání v českém pracovním právu

Realization of employment law in the Czech labour law
Anotace:
David Korček Realizace práva na zaměstnání v českém pracovním právu Diplomová práce obsahuje vymezení pojmů práva na práci a práva na zaměstnání, dále vymezuje pojem státní politiky zaměstnanosti a jednotlivé subjekty práva na zaměstnání. Následně se věnuje jednotlivým součástem práva na zaměstnání. část o zprostředkování zaměstnání vymezuje pojem zprostředkování zaměstnání, kde se zvlášť věnuje problematice …více
Abstract:
David Korček Realization of the right to employment in Czech Labor Law The Diploma Work contains the definition of concepts of right to work and right to employment, next it defines concept of state employment policy and particular subjects of right to employment. Next it deals with the particular elements of right to employment . The part about intermediary services defines intermediary services concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Irena Píchová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta