Bc. Kateřina Hejcmanová

Bakalářská práce

Statistické metody pro hodnocení kvality zdravotní péče

Statistical methods for evaluation of healthcare quality
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje popisu základních statistických metod a postupů při hodnocení kvality zdravotní péče. V teoretické části se nachází popis indikátorů kvality zdravotní péče, jakožto základních ukazatelů kvality, rešerše vybraných světových a evropských publikací, které se zaobírají touto problematikou, a popis základních statistických metod včetně vhodné vizualizace. Druhá část práce …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the essential statistical methods and approaches for the evaluation of health care quality. The theoretical part consists of description of health care quality indicators, literature review of selected global and European publications dealing with such issues and description of basic statistical methods including appropriate visualization. The second part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta