Petr Zapletal

Bakalářská práce

Průmyslová výroba v Přerově v 19. a 20. století

Industrial production in Přerov in 19th and 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o průmyslové výrobě v Přerově v 19. a 20. století. V části teoretické je popsána historie a všední život města a také počátky průmyslového podnikání v Přerově. Hlavní část se zabývá nejdůležitějšími podniky ve městě, přičemž vývoj je sledován do roku 1945. Další kapitolu tvoří některé ostatní firmy nebo živnosti, které byly specifické a svým zaměřením zajímavé. Samostatná …více
Abstract:
This bachelor thesis treats about industrial production in Přerov in 19th and 20th centuries. Theoretic part describes history and ordinary life in town and also the beginning of industrial business in Přerov. The main part deals with the most important companies in the town, where the development follows up to year 1945. Next chapter constitues some other companies or trades, which were with its focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta