Bc. Michaela Zwyrtková

Bakalářská práce

Bazální stimulace v dlouhodobé intenzivní péči

Basal stimulation in the long-term intensive care
Anotace:
Anotace Příjmení a jméno autora: Zwyrtková Michaela Instituce: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Bazální stimulace v dlouhodobé intenzivní péči Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová Počet stran: 98 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2015 Klíčová slova: Bazální stimulace, oddělení dlouhodobé intenzivní péče, rodiny hospitalizovaných pacientů, případová studie …více
Abstract:
Annotation Author name: Michaela Zwyrtková Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Nursing Department Title of the Thesis: Basal Stimulation in Long-term Intensive Care Thesis Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová Number of pages: 98 Number of attachments: 2 Defense year: 2015 Keywords: Basal stimulation, long-term intensive care department, families of hospitalized patients, case studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta