Štěpán Ročák

Bakalářská práce

Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit města Valašské Klobouky

Management, Administration and Development of Sports Infrastructure and Sports Actvities of Valašské Klobouky Municipality
Anotace:
Smyslem této bakalářské práce je popsat a analyzovat sportovní infrastrukturu, sportovní aktivity ve městě Valašské Klobouky a přiblížit je občanům. Teoretická část popisuje základní názvosloví z oblasti sportu, z legislativy sportu v České republice, tak i Evropské unie. Dále popisuje jednotlivé způsoby financování, které se dají v oblasti sportu využít a činnost veřejné správy. Je zde také zobrazen …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to describe and analyze the sports infrastructure, sports activities in the town of Valašské Klobouky and bring them closer to the citizens. The theoretical part describes the basic terminology in the field of sport, sports le-gislation in the Czech Republic as well as the European Union. It also describes the different financing methods that can be used in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ročák, Štěpán. Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit města Valašské Klobouky. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe