Bc. Ondřej Chvalkovský

Bakalářská práce

Proměny obrazu tibetského buddhismu v kontextu návštěv 14. dalajlamy v České republice v letech 2006 a 2016

The Image of the Tibetan Buddhism in a context of 14th Dalai la-ma’s visits of Czech Republic in 2006 and 2016
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se proměnil způsob prezentace tibetského buddhismu 14. dalajlamou českému publiku v průběhu let 2006 a 2016. Případná změna bude sledována srovnáním průběhu a obsahu dalajlamových návštěv v České republice v letech 2006 a 2016. Práce si klade otázku, zda a jak 14. dalajlama reflektoval změny postojů české diplomacie k tibetské otázce, ke kterým mezi léty …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out how the presentation of Tibetan Buddhism by the 14th Dalai Lama to the Czech audience has changed between 2006 and 2016. Any change will be monitored by comparing the course and content of the Dalai Lama's visits to the Czech Republic in 2006 and 2016. The thesis asks whether and how the 14th Dalai Lama reflected the changes in Czech diplomatic attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta