MgA. Daniel KOZUB

Diplomová práce

Design nové koncepce balení másla.

Design of new conception packaging for butter
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem "Design nové koncepce balení másla" se zabývá související teorií jako jsou význam másla ve výživě, jeho historie, průmyslová výroba másla, ale také nesmím opomenout polygrafický průmysl zaměřený na obalový průmysl. Což znamená obaly jako takové, jejich historie, současnost, funkce, ale i tiskové techniky. Zmíním se i o {\clq}"obalech budoucnosti", jak by měly vypadat, …více
Abstract:
The thesis named "Design of new conception packaging for butter" dwells both on connected theory of butter{\crq}s function within nutrition, history, industrial production and on printing industry focused on packaging issues. It means proper covers, their history, present, functions and also printing techniques. Also "future covers" are mentioned, what their appearance should be, what we mean when …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 13090

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZUB, Daniel. Design nové koncepce balení másla.. Zlín, 2009. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design

Práce na příbuzné téma