MgA. Daniel KOZUB

Master's thesis

Design nové koncepce balení másla.

Design of new conception packaging for butter
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem "Design nové koncepce balení másla" se zabývá související teorií jako jsou význam másla ve výživě, jeho historie, průmyslová výroba másla, ale také nesmím opomenout polygrafický průmysl zaměřený na obalový průmysl. Což znamená obaly jako takové, jejich historie, současnost, funkce, ale i tiskové techniky. Zmíním se i o {\clq}"obalech budoucnosti", jak by měly vypadat, …more
Abstract:
The thesis named "Design of new conception packaging for butter" dwells both on connected theory of butter{\crq}s function within nutrition, history, industrial production and on printing industry focused on packaging issues. It means proper covers, their history, present, functions and also printing techniques. Also "future covers" are mentioned, what their appearance should be, what we mean when …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2009
Identifier: 13090

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOZUB, Daniel. Design nové koncepce balení másla.. Zlín, 2009. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Fine arts / Multimedia and design

Theses on a related topic