Bc. Jiří STRACHOTA

Bakalářská práce

Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru

Detection and biopsy of the sentinel lymph node in malignant tumours
Anotace:
Sentinelová uzlina je první uzlinou, která drénuje lymfatický tok z primárního nádoru. Je-li tato uzlina postižena, lymfatické metastazování proběhlo. Není-li však zasažena, je vysoce pravděpodobné, že tumor dosud lymfogenně nemetastazoval. Hlavním cílem detekce a biopsie sentinelové uzliny je stanovení přesného stádia onemocnění identifikací metastatického postižení uzlin a vyhnutí se tak negativnímu …více
Abstract:
Sentinel lymph node is the first node draining the lymphatic flow from primary tumour. If this node is affected, there were lymphatic metastases. If, however, it is not affected, it is most likely that the tumour has not create lymphatic metastases yet. The main objective of detection and biopsy of sentinel lymph node is determination of exact stage of disease by identification of nodes with lymphatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRACHOTA, Jiří. Detekce a biopsie sentinelové uzliny u různých maligních tumoru. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta