Veronika VONDROVÁ

Bachelor's thesis

Josef Jiří Kolár (medailon autora)

Josef Jiří Kolár
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je život a tvorba romantického autora z 19. století Josefa Jiřího Kolára. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou, která se zabývá životem a osobností Josefa Jiřího Kolára, dále jeho hereckou a spisovatelskou kariérou, je zde také uveden soupis jeho doposud známých děl, příspěvků a překladů. Praktická část obsahuje podrobnou interpretaci tří vybraných děl, spojených motivem …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the life and work of a 19th Century romantic writer Josef Jiří Kolár. My thesis is divided into two parts: theoretical one is focused on Kolár's life, personality, his acting and writing career and also lists all his heretofore known work, translations and other written contributions. The practical part contains detailed interpretation of three selected works connected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Václav Jindráček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDROVÁ, Veronika. Josef Jiří Kolár (medailon autora). Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / ČJ SV dvouoborové