Bc. Anna Němcová

Bakalářská práce

Aktivita netopýrů a druhová diverzita jejich společenstev v Oboře Soutok (BR Dolní Morava)

Activity of bats and diversity of their communities at the Obora Soutok (BR Dolní Morava)
Anotace:
Bakalářská práce Aktivita netopýrů a druhová diverzita jejich společenstev v Oboře Soutok (BR Dolní Morava) je zaměřena na analýzu dat z let 1999 a 2000 z oblasti Obora Soutok. Tato data byla získána detekcí echolokačních signálů ultrazvukovými detektory. Monitorování letové aktivity bylo prováděno metodou liniových transektů a bodovou metodou. Z celkového počtu 845 min, kdy probíhalo pozorování, byly …více
Abstract:
The bachelor thesis Activity of bats and diversity of their communities at the Obora Soutok (BR Dolní Morava) is based on analysis of data from 1999 to 2000 from the area of Obora Soutok. These data were obtained by detection of echolocation signals of bats revealed by ultrasound detectors. The monitoring of a flight activity was carried out using the method of linear transects and point counting. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta