Bc. Tomáš Mařík

Master's thesis

Komparace výkonu přenesené působnosti v obcích s pověřeným úřadem v Ústeckém kraji

Comparison of delegated powers in municipalities with authorized offices in the Usti Region
Abstract:
Jedním z významných momentů reformy veřejné správy v České republice bylo zrušení okresních úřadů. Úkoly veřejné správy v regionu přejímají především nově vzniklé kraje, ale také obce III. a II. typu. Z pohledu rozsahu úkolů a počtu obcí ve správním obvodu mají významnou úlohu především obce s rozšířenou s rozšířenou působností. Posoudíme-li však, které služby pro občany jsou běžně nejdůležitější …more
Abstract:
One of the most important moments of public administration reform in the Czech Republic was to abolish the district offices. Tasks of public administration in the region primarily assumed by the newly established regions, but also communities III. and II. type. From the perspective the scope of tasks a number of municipalities in the administrative district have an important role especially municipalities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration