Miroslav Hajžuš

Diplomová práce

Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy

Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy
Anotace:
Cílem moji práce je manažerské doporučení, které má vedení společnosti AutoCont posloužit v rozhodovacím procesu začlenění cloudové varianty (software jako služba) nástroje na podporu projektového řízení do portfolia svých služeb. Budu se snažit kvantifikovat celkové náklady na nákup a vlastnictví (Total Cost of Ownership), tak pro On premise (nákup řešení), tak i cloudovú variantu (pronájem řešení …více
Abstract:
Primary goal of my thesis is managerial recommendation, which should ease the management decision making process whether AutoCont would add Private cloud (SaaS) option of project management software in its service portfolio. There will be presented the Total Cost of Ownership analysis for both On premise and Private cloud option on an example of SME in practical part.
Abstract:
Cieľom mojej práce je manažérske odporúčanie, ktoré má spoločnosti AutoCont poslúžiť v rozhodovacom procese začlenenia cloudovej varianty (softvér ako služba) nástroja na podporu projektového riadenia do portfólia služieb. Pokúsim sa kvantifikovať celkové náklady na nákup a vlastníctvo (Total Cost of Ownership), tak pre On premise (nákup riešenia) ako aj cloudovú variantu (prenájom riešenia) na príklade …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Žebrák
  • Oponent: Drahoslav Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26671