Bc. Ondřej Schindler

Bakalářská práce

DFT studium interakce aktivního místa Thioredoxin reduktázy s modelovým komplexem Au(I)

DFT investigation of the interaction between a gold(I) complex and the active site of thioredoxin reductase
Anotace:
Teoretická část práce čtenáři nabízí základní informace o proteinech, jejich struktuře a funkci. Následně jsou předloženy ukázkové způsoby interakcí proteinů s kovy. Zmíněna je též biologická funkce thioredoxin reduktázy. Dále je čtenář seznámen se základy kvantové mechaniky a rozdíly mezi světem elementárních částic a světem makroobjektů. V teoretické části je také popsána kvantová chemie, kdy je …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis offers to the reader the basic information about proteins, their structures and functions. Then there are introduced exemplary methods of interactions of proteins with metals. Moreover there is mentioned biological function of thioredoxin reductase. The other part contains the basics of quantum mechanics and differences between the world of elementary particles and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie