Bc. Ondřej Schindler

Bachelor's thesis

DFT studium interakce aktivního místa Thioredoxin reduktázy s modelovým komplexem Au(I)

DFT investigation of the interaction between a gold(I) complex and the active site of thioredoxin reductase
Abstract:
Teoretická část práce čtenáři nabízí základní informace o proteinech, jejich struktuře a funkci. Následně jsou předloženy ukázkové způsoby interakcí proteinů s kovy. Zmíněna je též biologická funkce thioredoxin reduktázy. Dále je čtenář seznámen se základy kvantové mechaniky a rozdíly mezi světem elementárních částic a světem makroobjektů. V teoretické části je také popsána kvantová chemie, kdy je …more
Abstract:
The theoretical part of this thesis offers to the reader the basic information about proteins, their structures and functions. Then there are introduced exemplary methods of interactions of proteins with metals. Moreover there is mentioned biological function of thioredoxin reductase. The other part contains the basics of quantum mechanics and differences between the world of elementary particles and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry