Mgr. Šimon Džatko, Ph.D.

Disertační práce

In-cell NMR spectroscopy of nucleic acids in human cells

In-cell NMR spectroscopy of nucleic acids in human cells
Anotace:
Struktura nukleových kyselin reaguje na mnoho nespecifických faktorů jako jsou iontová síla, typ iontů, pH, tlačenkový efekt nebo vazební partneři. Všechny tyto faktory ovlivňují nukleové kyseliny in vivo. Současné biofyzikální metody pro studium nukleových kyselin v zjednodušených in vitro podmínkách jsou inherentně zatížené subjektivním výběrem experimentálních podmínek, tudíž obdržené vlastnosti …více
Abstract:
The structure of nucleic acids is responsive to many nonspecific factors such as ionic strength and type, pH, molecular crowding and binding partners. All these factors simultaneously influence the nucleic acids in vivo. Current biophysical methods for studying nucleic acids and their interactions rely on simplistic in vitro conditions that are inherently biased by the subjective choice of the experimental …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Oponent: Katja Petzold, PhD, Gilmar Salgado, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta