Mgr. Šimon Džatko, Ph.D.

Doctoral thesis

In-cell NMR spectroscopy of nucleic acids in human cells

In-cell NMR spectroscopy of nucleic acids in human cells
Abstract:
Struktura nukleových kyselin reaguje na mnoho nespecifických faktorů jako jsou iontová síla, typ iontů, pH, tlačenkový efekt nebo vazební partneři. Všechny tyto faktory ovlivňují nukleové kyseliny in vivo. Současné biofyzikální metody pro studium nukleových kyselin v zjednodušených in vitro podmínkách jsou inherentně zatížené subjektivním výběrem experimentálních podmínek, tudíž obdržené vlastnosti …more
Abstract:
The structure of nucleic acids is responsive to many nonspecific factors such as ionic strength and type, pH, molecular crowding and binding partners. All these factors simultaneously influence the nucleic acids in vivo. Current biophysical methods for studying nucleic acids and their interactions rely on simplistic in vitro conditions that are inherently biased by the subjective choice of the experimental …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Reader: Katja Petzold, PhD, Gilmar Salgado, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta