Theses 

Evaluation of Activity of the Company GOME Electrical Appliances Holding Limited – Minyi Dong

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Minyi Dong

Bakalářská práce

Evaluation of Activity of the Company GOME Electrical Appliances Holding Limited

Evaluation of Activity of the Company GOME Electrical Appliances Holding Limited

Anotace: The goal of this thesis is to analyze the financial situation and make activity evaluation of GOME. By making common-size analysis,financial ratio analysis and pyramidal decomposition analysis,we give suggestions to help GOME solve the problems.

Abstract: The goal of this thesis is to analyze the financial situation and make activity evaluation of GOME. By making common-size analysis,financial ratio analysis and pyramidal decomposition analysis,we give suggestions to help GOME solve the problems.

Klíčová slova: financial analysis, activity evaluation, GOME, pyramidal decomposition analysis

Keywords: financial analysis, activity evaluation, GOME, pyramidal decomposition analysis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz