Bc. Hana Kavická

Bakalářská práce

Certifikace v rámci Eurasijského ekonomického svazu a její aplikace na vybraná průmyslová zařízení

Certification within the Eurasian Economic Union and its application to selected industrial equipment
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na certifikaci průmyslových zařízení, konkrétně na tlaková, elektrická a zařízení do výbušného prostředí. Práce se zabývá technickými reglementy a požadavky na průvodní dokumentaci těchto zařízení v rámci Eurasijského ekonomického svazu (častěji nazývaného Celní unie). Práce se skládá z analýzy následujících norem TR CU 004/2011, TR CU 010/2011, TR CU 012/2011, TR CU 020 …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on certification of industrial equipment, i. e. pressure, electrical and equipment for environment with an explosive atmosphere. This thesis describes technical standards and requirements for accompanying documentation of these equipments within Eurasian Economic Union (so called Custom Union). It consists of analysis of followed standards TR CU 004/2011, TR CU 010/2011 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Apollinarija Nazarčuková
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu