Pavel Potužák

Doctoral thesis

CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE

Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu
Abstract:
Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze hospodářského cyklu. Vyjasňuje také některá zmatení v této teorii. Kapitola 2 zkoumá chování úrokové míry během hospodářského cyklu pohledem rakouské teorie ekonomických fluktuací. Kapitola 3 podrobně diskutuje …more
Abstract:
This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 2016
  • Supervisor: Božena Kadeřábková
  • Reader: Robert Holman, Jan Kubíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54977