Theses 

CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE – Pavel Potužák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavel Potužák

Disertační práce

CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE

Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu

Anotace: Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze hospodářského cyklu. Vyjasňuje také některá zmatení v této teorii. Kapitola 2 zkoumá chování úrokové míry během hospodářského cyklu pohledem rakouské teorie ekonomických fluktuací. Kapitola 3 podrobně diskutuje tzv. čistou teorii časové preference. S využitím jednoduchého grafického a matematického aparátu dokazuje, že tato teorie obsahuje fundamentální chybu. Je ukázáno, že pojem "statek" a "potřeba" musí být explicitně separovány, a kapitola uzavírá tvrzením, že jak časová preference, tak subjektivní směnný poměr mezi současnými a budoucími statky můžou nabývat jakékoliv hodnoty. Kapitola 4 zkoumá dynamiku hospodářského cyklu v ekonomice s dlouhodobě rostoucím přirozeným produktem. Je představeno a podrobně diskutováno jednoduché měnově-politické pravidlo, která má za cíl eliminovat fluktuace v tržní ekonomice.

Abstract: This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic fluctuations. Chapter 3 examines the pure time preference theory. It shows with the help of a simple neoclassical graphical and mathematical apparatus that there is a fundamental flaw in this theory. It suggests that the notions of want and good must be explicitly separated, and it concludes that the time preference as well as the subjective exchange ratio between present goods and future goods may take on any value. Chapter 4 explores the business cycle dynamics in the economy with permanently rising natural output. Simple monetary policy rule that was designed to eliminate economic fluctuations is discussed in detail.

Klíčová slova: hospodářský cyklus, přirozená úroková míra, kapitál, rakouská škola

Keywords: business cycle, natural rate of interest, capital, Austrian school

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla2016
  • Vedoucí: Božena Kadeřábková
  • Oponent: Robert Holman, Jan Kubíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54977


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz