Bc. Jana Hylmarová

Diplomová práce

Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby

Soil Protection against Adverse Effects of Agricultural Production
Anotace:
Cílem této práce je systematicky popsat a zhodnotit právní úpravu ochrany půdy před negativními vlivy zemědělské výroby v českém právním řádu, včetně nahlédnutí do komunitární právní úpravy. Postupně je rozebrána ochrana půdy před vlivem hnojiv, odpadů, pesticidů, zhutňováním půdy a erozí způsobenou zemědělskou výrobou tak, jak je zakotvena v jednotlivých právních předpisech. Krátce se věnuji odpovědnostním …více
Abstract:
The objective of this thesis is to describe and systematically analyze legal regulations of the soil protection against adverse effects of the agricultural production in the Czech legal order, including an excursion to the European Community legislation. The soil protection against the effect of fertilizers, production of waste, pesticides, soil compaction and erosion is analyzed according to particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta