Bc. Luděk Kratochvíl

Bakalářská práce

Asociační studie degenerativních onemocnění bederní páteře

The association study of degenerative disease of lumbar spine
Anotace:
Bolesti zad jsou závažným a dosti rozšířeným zdravotním problémem, který postihuje osoby všech ras po celém světě. Ve většině případů je bolest způsobena degenerativním postižením páteře. Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o genetickém vlivu na patogenezi tohoto onemocnění. Práce se soustřeďuje nejen na genetickou podstatu onemocnění, ale také na jeho souvislosti s faktory prostředí, které …více
Abstract:
Lumbar spine pain is quite severe and widespread health problem that affects people of all races around the world. In most cases lumbar pain in caused by degenerative pathologies of spine. The objective of this thesis is to summarize the evidence about the genetic influence on pathogenesis of this disease. The thesis is focused not only on genetic base of the disease but also on the relationship with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta