Bc. Adéla Šolcová, DiS.

Master's thesis

Potřeby dospělých osob, které v dětství prožily sexuální zneužití, a jejich očekávání od organizací poskytujících služby této cílové skupině

Childhood sexual abuse survivors' needs and expectations from organizations providing services for this target group
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem sexuálního zneužívání v kontextu potřeb dospělých osob, které prožily sexuální zneužití v dětství, a jejich očekávání od organizací, které poskytují služby této cílové skupině. Teoretická část práce předkládá různá pojetí pojmu sexuálního zneužívání z rozličných perspektiv, zabývá se typickými následky sexuálního zneužívání a možnostmi podpory, které jsou dostupné …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on topic of the sexual abuse in the context of childhood sexual abuse (CSA) survivors’ needs and their expectations from organizations providing services for this target group. Theoretical part of this thesis presents various definitions of sexual abuse from different perspectives, CSA effects and means of support available to the survivors in the Czech Republic. Empirical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work