Mgr. Alexandr Petr

Master's thesis

Rada obce v českém obecním zřízení

Municipal Board in the Czech Municipal Arrangement
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je rozbor právní úpravy rady obce v českém obecním zřízení. Obecní problematiku a právní vymezení jejich orgánů považuji za zajímavou oblast správního práva, ve které zvažuji své budoucí uplatnění. Cíl práce spočívá v utvoření uceleného pohledu na existenci a činnost rady obce jako výkonného orgánu obecní samosprávy, při použití vhodných metod zpracování. Pomocí analytické …more
Abstract:
The purpose of thesis is the analysis of municipal legal regulation in the Czech municipal establishment. The goal of work is specification of the self-contained view of existence and activity of municipal board as executive body of the municipal self-rule. By means of analytical method it is possible to work-out namely the theoretical analysis of legal regulation of municipal board in the self-rule …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2007
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta