Bc. Monika Krapková

Bakalářská práce

Podpora inovací v start up firmách

Innovation Support in Start-up Companies
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky podpory inovací v start-up firmách, vytvořit analýzu této podpory v podmínkách start up společnosti Smart Source Synergies, s. r. o. a navrhnout vhodná opatření pro zavedení čí zvýšení efektivity podpory inovací pro tuto společnost.
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is on the basis of the theoretical issues of innovation support in start-up companies to create an analysis of this support in conditions of Smart Source Synergies, Ltd. Start up company and propose appropriate steps for introducing or increasing the efficiency of innovation support for this company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Martin Vašák, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting