Bc. Lucia Krkošková

Bakalářská práce

Analýzy množství a kvality půdní organické hmoty

Analyses of quantity and quality of soil organic matter
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze půdní organické hmoty 75 vzorků orné naplaveninové půdy (fluvizemě) sesbíraných na území České republiky. Prostřednictvím metody difuzní reflektance infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (DRIFTs), byla získaná spektra půdní organické hmoty ukazující obsah funkčních skupin v analyzovaných půdách. Tyto údaje lze využít pro analýzu půdních vlastností …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of soil organic matter in 75 samples of arable alluvial soil (fluvisols) collected in the Czech Republic. Using diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTs), spectra of the soil organic matter showing the content of functional groups in the analyzed soils were obtained. These data can be used for the analysis of soil properties, such as hydrophobicity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta