Bc. Vendula PEŘINOVÁ

Diplomová práce

Organizační kultura Správy CHKO České středohoří

Organizational Culture of PLA Administration České středohoří
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je organizační kultura vybrané společnosti, kterou se v tomto případě stává Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále také Správa CHKO České středohoří či jen Správa), tedy instituce spadající do státní sféry. Teoretická část práce zachycuje organizační kulturu v její definici, charakteristikách a jiných kontextech. Praktická část se již zabývá stavem organizační …více
Abstract:
Master thesis deals with organizational (corporate) culture of chosen company, applied on PLA Administration České středohoří as an institution of state sphere. The theoretical part defines the term ?organizational culture?, its characteristics and other contextual illustrations. The practical part presents the actual condition of organizational culture in PLA Administration that is explored on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŘINOVÁ, Vendula. Organizační kultura Správy CHKO České středohoří. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe