Theses 

Možnosti analýzy vodní bilance povodí Odry v GIS – Loan Tu Nguyen Thi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Loan Tu Nguyen Thi

Bakalářská práce

Možnosti analýzy vodní bilance povodí Odry v GIS

Water Balance Analysis Possibilities of the Odra Catchment with the GIS Support

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje možnostem analýzy vodní bilance pomocí softwaru GIS. Vodní bilance se bude analyzovat pro povodí Odry po Opavu. Na úvod je vybrané povodí charakterizované z přírodního hlediska. Následující část bakalářské práce je zaměřena na seznámení se s vodní bilancí, srážko-odtokovým procesem a jeho modelováním. Dále následuje popis použitých nástrojů k určení vodní bilance a jednotlivé analýzy. A v závěru je zhodnocení práce.

Abstract: This bachelor thesis deals with the water balance analysis possibilities with the GIS software support. The water balance is going to be used for the Odra chatchment up to the confluence with Opava river. The introduction of this thesis describes selected catchment from a geological, geomorphological and also from a hydrological point of view. Next part of this work focuses on a description of water balance, rainfall-runoff process and its modeling. In the next part I’m describing software that were used for this thesis and various spatial and hydrological analyses. The end is mainly about summary of this work.

Klíčová slova: Povodí Odry, GIS, GRASS GIS, SAGA GIS, dmt, vodní bilance, CLC 2006, srážko-odtokový proces

Keywords: The Odra chatchment, GIS, GRASS GIS, SAGA GIS, dmt water balance, CLC 2006, rainfall-runoff process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Vladimír Fárek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz