Eliška VOLNÁ

Bakalářská práce

Komparace úrovně informovanosti v oblasti sexuality u žáků druhého stupně základní školy pro sluchově postižené a druhého stupně běžné základní školy

Comparism of the level of awareness in the area of sexuality among pupils of the second degree of elementary school for the hearing handicapped and second degree of common elementary school
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sexuality, sexuální výchovy a spočívá v komparaci úrovně informovanosti mezi dětmi na druhém stupni základních škol běžných a základních škol pro sluchově postižené. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje problematiku sluchového postižení. Tato kapitola obsahuje popis sluchového ústrojí, klasifikaci, etiologii a …více
Abstract:
My thesis is focused on the issue of sexuality, sex education and awareness level is achieved among children on the 2nd level of primary schools and schools for the deaf. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter briefly describes the issues involved the auditory disability. This chapter contains a description of the auditory system, classification, etiology and diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Igor Hampl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLNÁ, Eliška. Komparace úrovně informovanosti v oblasti sexuality u žáků druhého stupně základní školy pro sluchově postižené a druhého stupně běžné základní školy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta