Bc. Olga Kučírková

Master's thesis

Bulhaři v České Republice - případová studie města Brna

Bulgarians in the Czech Republic: a case study of the city of Brno
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je věnována bulharské menšině v České Republice. Jedná se o případovou studii zaměřenou na město Brno. Autorka v ní vymezuje jednotlivé skupiny zde žijících Bulharů a charakterizuje je z hlediska důvodů migrace, etnické identity, sdružování se a integrace do české společnosti. Tato studie se také zabývá bulharskými organizacemi v Brně a jejich aktivitami. Práce je založena …more
Abstract:
The present thesis is devoted to the Bulgarian minority in the Czech Republic. It is a case study focused on the city of Brno. The authoress defines the particular groups of Bulgarians living here and characterizes them in terms of reason for migration, ethnic identity, association and integration into the Czech society. This study also deals with Bulgarian organisations in Brno and their activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2009
  • Supervisor: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučírková, Olga. Bulhaři v České Republice - případová studie města Brna. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Sociology / Social Anthropology