Kateřina PRUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Malá kolekce oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka ...)

A small collection of clothing, in which is an essential element of a theme, pattern or another detail (print, embroidery...)
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Malou kolekci oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka...) Mou inspirací je kouzelný les. Nikoliv však les s magickými stvořeními, jak si jistě každý hned představí ale kouzlo lesa jako takového. Jde vlastně o jakýsi únik z našeho ponurého, šedého stereotypního života. Toto téma se v poslední době hojně objevuje …více
Abstract:
For my bachelor thesis I chose the topic Small collection of clothes, where the main part is motif, pattern or another detail (print, embroidery). My inspiration is enchanted forest. It is not a forest with magical creatures, as you might imagine, but the magic of forest itself. Basically, it is an espace from our gloomy, stereotype kind of life. There is a lot of conversation out there about this …více
 

Klíčová slova

oděv tisk kolekce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akademický malíř Helena Krbcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRUŠKOVÁ, Kateřina. Malá kolekce oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka ...). Plzeň, 2017. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/