Bc. Veronika Zelníčková

Bakalářská práce

Adaptace licencovaných formátů na ČT: Česká verze sitcomu Kancl

Licensed Formats on the Czech Public-Service Television: The Czech Version of "The Office"
Anotace:
Tato práce se věnuje analýze adaptačního a produkčního procesu českého sitcomu Kancl. Na konkrétním případu se s využitím polostrukturovaných rozhovorů zabývá problematikou adaptací licencovaných formátů a tvorbou sitcomu v České televizi. Předmětem zkoumání jsou rovněž tvůrčí metody ve vývoji a následné realizaci, vnější vlivy na výslednou podobu sitcomu, specifika produkčního systému v ČT i vztahy …více
Abstract:
This thesis analyses the adaptation and production process of czech sitcom Kancl. It deals with adaptation of licensed formats and sitcom creation in Czech Television on specific case using semistructured interviews. The subject of research are also creative methods in the development and subsequent implementation, external influences on the final form of the sitcom, specifics of the production system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta