Bc. Tetyana Royik

Bakalářská práce

Chronické vedlejší účinky radioterapie u nádorů hlavy a krku

Chronic side effects of radiotherapy for head and neck cancer
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Chronické vedlejší účinky radioterapie u nádorů hlavy a krku“ se zabývá problematikou nežádoucích účinků po zevním ozařování nádorů hlavy a krku technikami IMRT a 3D-CRT, konkrétně chronickými změnami. Teoretická část pojednává o nádorech hlavy a krku, jejich výskytu, rizikových faktorech, léčbě. Samostatná kapitola se zabývá radiobiologií tkání a účinku ionizujícího záření …více
Abstract:
The Bachelor thesis titled „Chronic side effects of radiotherapy for head and neck cancer“ deals with the issue of the adverse effects, specifically the chronic changes, after external beam radiation therapy of head and neck cancer by IMRT and 3D-CRT techniques. The teoretical partis focused on head and neck tumors, their occurrence, risk factors and a treatment. The separate chapter deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Radana Dymáčková
  • Oponent: MUDr. Petra Hubnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta