Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Disertační práce

New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants

New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants
Anotace:
Od přelomového roku 2001, kdy došlo ke schválení zásadního dokumentu týkajícího se ochrany životního prostředí před persistentními organickými polutanty (POPs) – Stockholmské úmluvy, uplynulo letos již 16 let. Během tohoto období plného překotného vývoje docházelo k představování nových metod vzorkování prostředí, jejich přejímání a nahrazování tak, jak se vyvíjela úroveň poznání v této oblasti. V …více
Abstract:
Since the adoption of the Stockholm Convention in 2001, 16 years have already passed. The Stockholm Convention is the fundamental document regarding protection of the environment and human health from persistent organic pollutants (POPs). During this period, the environmental sciences have further developed; new methods of environmental sampling have been introduced, utilized and applied in line with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Jozef Pacyna, Ph.D., D.Sc., Marta Venier, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta