Mgr. Petra Karolína Rodová

Bakalářská práce

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření

Pedagogs psychical stress - burnout syndrom
Anotace:
Petra Rodová "Psychycká úskalí pedagogů – syndrom vyhoření" Klíčová slova – stres, příznaky , prevence, léčba , odolnost proti zátěži, speciální školství. Bakalářská práce se zabývá teorií stresu a syndromu vyhoření , zaměřuji se na práci pedagogů ve speciálním školství. Ve výzkumu ověřuji závislost věku, povahy a spokojenosti respondentů na příznacích syndromu vyhoření.
Abstract:
Petra Rodová "Pedagogs psychical stress - burnout syndrom" Keywords - stress, symptoms, prevention, treatment, resistance to stress, special education. Bachelor's thesis deals with the theory of stress and burn-out syndrome, focusing on the work of teachers in special education. The research checking dependency age, nature and the satisfaction of the respondents to the signs of burn-out syndrome.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika