Theses 

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření – Mgr. Petra Karolína Rodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Mgr. Petra Karolína Rodová

Bakalářská práce

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření

Pedagogs psychical stress - burnout syndrom

Anotace: Petra Rodová "Psychycká úskalí pedagogů – syndrom vyhoření" Klíčová slova – stres, příznaky , prevence, léčba , odolnost proti zátěži, speciální školství. Bakalářská práce se zabývá teorií stresu a syndromu vyhoření , zaměřuji se na práci pedagogů ve speciálním školství. Ve výzkumu ověřuji závislost věku, povahy a spokojenosti respondentů na příznacích syndromu vyhoření.

Abstract: Petra Rodová "Pedagogs psychical stress - burnout syndrom" Keywords - stress, symptoms, prevention, treatment, resistance to stress, special education. Bachelor's thesis deals with the theory of stress and burn-out syndrome, focusing on the work of teachers in special education. The research checking dependency age, nature and the satisfaction of the respondents to the signs of burn-out syndrome.

Klíčová slova: stres, příznaky, prevence, léčba, odolnost proti zátěži, speciální školství stress, symptoms, prevention, treatment, resistance to stress, special education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz