Kateřina Hanousková

Bakalářská práce

Traumatizace jako kriminogenní faktor v adolescenci

Traumatization as a Criminogenic Factor in Adolescence
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Traumatizace jako kriminogenní faktor v adolescenci" se zaměřuje na to, jak trauma působí na delikventní či kriminální chování u mladistvých jedinců. Cílem této práce je analyzovat do jaké míry zažité trauma ovlivňuje takovéto chování. Teoretická část práce je orientována na trauma a vliv traumatu na delikventní a kriminální chování. Dále se práce zabývá etapami adolescence …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic "Tramatization as a criminogenic factor in adolescence". Focuses on, how trauma affects delinquent or criminal behavior in adolescents. The aim of this thesis is to analyze to what extent experienced trauma affects this behavior. Theoertical part of the thesis is focused on trauma and the effect of trauma on delinquent or criminal behavior. Further, the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Semanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanousková, Kateřina. Traumatizace jako kriminogenní faktor v adolescenci. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele

Práce na příbuzné téma