Theses 

Sémantický popis UML modelů pomocí OWL ontologií – Bc. Alžběta Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Bc. Alžběta Černá

Diplomová práce

Sémantický popis UML modelů pomocí OWL ontologií

Semantic Description of UML Models by Means of OWL Ontologies

Anotace: Cílem práce je vytvořit ontologie v jazyce OWL pro vybrané UML diagramy. Diplomová práce se zabývá popisem podstatných pojmů pro tvorbu OWL ontologií a seznamuje čtenáře s vývojovým prostředím Protégé, ve kterém byly ontologie pro vybrané UML diagramy vytvořeny. Po teoreticky orientovaných kapitolách představí diplomová práce čtenáři jazyk UML, jeho modelovací techniky a podrobněji popisuje vybrané diagramy a pro ně vytvořené ontologie.

Abstract: The goal of the thesis is to create ontologies in OWL language for selected UML diagrams. The master thesis refers to description of main terms for OWL ontologies and introduces Protégé software in which ontologies for specified UML diagrams were designed. After theoretical oriented chapters the master thesis introduces the UML language, its modeling techniques and describes selected diagrams and its ontologies.

Klíčová slova: RDF, OWL, Protégé, UML, UML diagram, Use Case Diagram, Class Diagram, State Diagram

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Toth

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz