JUDr. Petra Bohůnová, LL.M. Eur.Int.

Disertační práce

Koncepce mezinárodní pravomoci národních soudů

Concepts of international jurisdiction of national courts
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou mezinárodní pravomoci národních soudů z hlediska zajištění práva stran soudního řízení na spravedlivý proces. Tato otázka je zkoumána v kontinentálním právním systému, za jehož reprezentanta bylo zvoleno nařízení Brusel I, a v právu USA jako představiteli angloamerického právního systému. V první části práce je vymezen pojem "mezinárodní pravomoc soudů", význam …více
Abstract:
The focus of this thesis is the jurisdiction of national courts in cases with foreign element(s) in light of the right of parties to a dispute to a fair trial. This issue is examined in the continental law system represented by the regulation Brussels I and in the Anglo-American law system represented by the U.S. law. In the first part of the thesis the term “international jurisdiction of courts” is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., JUDr. Jan Brodec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta