Martin VLČEK

Diplomová práce

Výukový portál pro práci s Adobe Premiere Pro CS5.5

Learning Web-Based Portal For Using Adobe Premiere Pro CS5.5
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou výukového webového portálu pro práci se střihovou aplikací Adobe Premiere Pro. Portál obsahuje 4 hodiny kvalitně zpracovaných video tutoriálů, doplněné mluveným komentářem. Video tutoriály na sebe logicky navazují a ukazují celý proces při střihu digitálního videa. Několik tutoriálů je věnováno pokročilým technikám střihu (například multikamerový střih, sekundární …více
Abstract:
This diploma thesis deals with creating a web-based learning portal to work with Adobe Premiere Pro editing software. The portal contains 4 hours of quality processed video tutorials, complete with narration. Video tutorials are logically connected and show the whole process in video editing. Several tutorials are devoted to advanced editing techniques (such as multi-camera editing, secondary color …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČEK, Martin. Výukový portál pro práci s Adobe Premiere Pro CS5.5. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta