Bc. Jiří Bařinka

Bachelor's thesis

Komplexní návrh počítačové sítě pro městský úřad

Computer Network Design for municipal authorities
Abstract:
Práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro městský úřad města menší velikosti. V práci jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy použitých technologií. Poté je proveden návrh sítě, včetně popisu nastavení jednotlivých zařízení a celkového zabezpečení sítě. Dále jsou vybrána vhodná zařízení a jejich cenová kalkulace.
Abstract:
The aim of this thesis is the design of computer network for municipal authorities of smaller towns. The thesis opens with the basic theory of used technologies. The design of the network and setup of all devices including complete security setup follows. The last chapter deals with recommended hardware and relevant cost calculation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication