MUDr. Leoš Pleva, Ph.D.

Disertační práce

Terapie in-stent restenóz

The Treatment of In-Stent Restenosis
Anotace:
Podkladem disertace je prospektivní randomizovaná non-inferioritní studie, jejímž cílem bylo porovnat účinnost terapie in-stent restenos v bare metal stentech pomocí paclitaxel-eluting balonkových katetrů a everolimus-eluting stentů. Katetrizační léčba bare-metal in-stent restenóz pomocí paclitaxel-eluting balonkových katetrů vedla v této studii k signifikantně nižšímu 12-ti měsíčnímu late lumen loss …více
Abstract:
The aim of this prospective randomized non-inferiority study was to compare the efficacy of paclitaxel-eluting balloon catheters and everolimus-eluting stents in the treatment of bare metal stent restenosis. The use of paclitaxel-eluting balloon catheters led to significantly less 12-month late lumen loss than the implantation of second generation everolimus-eluting stents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 12. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie

Práce na příbuzné téma