Bc. Michal KOTAČKA

Diplomová práce

Azylová politika a její aplikace v rámci ČR

Application of asylum politics on ČR
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na azylovou a migrační politiku České republiky. V teoretické části jsou popisovány současné právní normy a předpisy, které tuto politiku určují a dále pak historie a vývoj azylové politiky v České republice. V praktické části jsou diskutována statistická data, týkající se azylových řízení i samotných žadatelů a kvalitativně analyzovány rozhovory s respondenty, kteří pracují …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the asylum and the migration policy in the Czech republic. In theoretical part contemporary legal rules and directives of migration problems are discussed and history and evolution of migration policy in the Czech republic are also conducted. In practical part we discuss the statistic data of the asylum administration and the refugees themselves. Than we qualitatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 19343

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTAČKA, Michal. Azylová politika a její aplikace v rámci ČR. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe