Ing. Jarmila HURTOVÁ

Master's thesis

Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě\nl{}

Expert proofs of road tolls in relation to insurance frauds in transport
Abstract:
Diplomová práce ,, Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě`` je zpracovaná tak, aby poskytla informace studentům oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management a taky široké veřejnosti o páchání trestného činu pojistný podvod. Tato práce je zaměřena především na pojistné podvody při dopravních nehodách. Práce je rozdělena do několika témat. První část je …more
Abstract:
The graduation thesis called ``Expert proofs of road tolls in relation to insurance frauds in transport`` is worked to inform the students of Security technologies, systems and management and also experts about commission of criminal act Insurance fraud. This work is centered mainly on insurance frauds in traffic accidents. The work is divided into several themes. The first part is devoted to car registration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2009
Accessible from:: 22. 5. 2009
Identifier: 11790

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Vladislav Štefka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HURTOVÁ, Jarmila. Znalecké dokazování silničních nehod ve vztahu k pojistným podvodům v dopravě\nl{} . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management